BLOG

Isı pompası blog sayfası

Drying Solutions
Geleneksel meyve sebze kurutmanın dışında endüstriyel meyve sebze kurutma tesisi nelerden oluşur bu makalemizde adım adım anlatacağız. Meyve ve sebzelerin kurutulmasının birçok amacı vardır. Yararları ve faydalarının dışında ekonomik anlamda en temel kurutma sebebi yaş meyve sebzelerin çok kısa ömürleri olmasından kaynaklıdır. Meyve ve sebzeler bozulup çürüdüğü için bunları kurutarak tüketmek besin ömürlerini uzatarak israfı

Isı Pompası Elektrik Tüketimi

ısı pompası elektrik tüketimi
Fosil yakıtlara nazaran birçok avantaj sağlayan ısı pompalarının çalışma prensibi konusunun yanı sıra diğer en çok merak edilen konusu ısı pompası elektrik tüketimi konusunu inceleyeceğiz. Isı pompaları, enerjilerini doğadan alarak kurulduğu bölgenin ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılamaktadır.  Doğadan aldıkları enerji %70’ ini oluştururken %30 luk bir enerji de kullanıcıların elektrik faturasına yansımaktadır. Isı pompası elektrik

Ekotec Yenileniyor

Ekotec üretim
Ekotec Enerji yeni fabrikasıyla birlikte güçlenmeye devam ediyor. İhracat hamlelerine devam eden firmamız ürün gamına yeni ürünler ekledi. İhracat rakamlarımız geçen yıllara oranla büyük artış gösterdi. Ürün imajlarımız güncellendi. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için yaptığımız çalışmalar artarak devam edecek.
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu
TOP