Isı pompası çalışma prensibi | Ekotec Isı Pompası & Gıda Kurutma Makineleri

Isı pompası çalışma prensibi

Bu yazımızda ısı pompası çalışma prensibini ele alıyoruz. Evinize, iş yerinize yada yazlığınıza ısı pompası kurmak ısıtma ve soğutma maliyetini düşürerek enerji faturanıza büyük bir rahatlama sağlayabilir. Nispeten yeni bir teknoloji olan ısı pompası klima ve merkezi ısıtma sistemlerinin yerini zamanla alacaktır.

Isı pompası maliyeti, evinizin yada iş yerinizin boyutuna ve ısı pompasının türüne bağlı olarak 4000 dolardan başlayıp  20000 dolara kadar çıkabilmektedir.  Genel olarak jeotermal ısı pompası yeraltı tesisatı gerektirdiğinden kurulum maliyetleri hava kaynaklı ısı pompası kurulum maliyetlerinden daha pahalı olacaktır. Isı pompasının maliyeti ve işçilik ücretleri önemli bir gider olarak düşünülebilir, ancak kurulum yapıldıktan sonra enerji tüketiminizi önemli ölçüde düşürebilir. Bu yazımızın içeriği şu şekildedir.

Bu yazıda neler var?

 1. Isı pompası nedir?
 2. Isı pompası nasıl çalışır?
 3. Isı pompası çeşitleri
 4. Soğutma çevrimi
 5. Buhar sıkıştırmalı ısı pompası çevrimi
 6. Kompresör
 7. Isı pompası kurulum maliyeti
 8. Isı pompası yorumları
 9. Isı pompası kullanım alanları
 10. Isı pompası uygulamaları

Bu yazımızın ısı pompası ile ilgili en kapsamlı yazı olmasını arzu ediyoruz. Zaman içerisinde yazımıza yeni bölümler ekleyebilir yada düzeltmeler yapabiliriz. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım

1- Isı pompası nedir?

Gerçekte bir soğutma çevrimi olan ısı pompası çevriminin temel prensibini Nicolas Léonard Sadi Carnot 1824 yılında ortaya atmıştır. 26 yıl sonra 1850 yılında Lord Kelvin’in, soğutma cihazlarının ısıtma maksadı ile kullanılabileceğini ileri sürmesiyle ısı pompası uygulamaya girdi. II. Dünya Savaşı’ndan önce ısı pompasının geliştirilmesi ve kullanılır hâle getirilmesi için birçok mühendis ve bilim adamı bu alanda araştırmalar ve çalışmalar yaptı. Savaş yıllarında endüstri, imkânlarını daha acil problemlere yönelttiği için ara verilen bu çalışmalara savaştan sonra tekrar başlandı.

Isı pompası endüstrisinin 1950‘lerde sahip olduğu potansiyel, yüksek kuruluş maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması nedeniyle ısı pompasına olan güven 1960’lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonra önem kazanması 1973’teki enerji krizinden sonra olmuş ve bu tarihten sonra birçok çalışma yapılmıştır.

Isı pompaları doğadan aldıkları düşük sıcaklıktaki ısıyı kullanılabilir hale getiren sistemlerdir.

Isı pompalarının çalışma mantığı evlerimizde kullandığımız buzdolapları ile aynıdır. Isı pompaları tek başına ya da ek bir sistemle birlikte kullanılabilir.

Hava, su, toprak gibi doğal kaynaklardan alınan düşük sıcaklıktaki ısı, soğutucu akışkan sıvı ile buhar haline dönüştürülür. Daha sonra kompresöre gönderilen buhar, sıkıştırılarak yüksek sıcaklık elde edilir ve dağılım sistemine iletilir.

Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazında soğutma için kullanılabilir.

Isı pompaları fosil yakıtlara oranla %50-%75 arası tasarruf sağlar. Daha fazla detay için lütfen Isı Pompası Nedir başlıklı yazımıza tıklayın.

2- Isı pompası çalışma prensibi

Bu kısımda ısı pompası çalışma prensibi hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir.

Bir ısı pompasının en önemli karakteristiği performans katsayısıdır (COP). Verimli bir sistemin COP değerleri tipik olarak 4’e eşittir, yani sisteme girilen her bir birim girdi karşılığında 4 birim enerji hasıl olur. Japonya’daki COP değerleri 5’in üzerindedir. En iyi ısı pompaları 6.8 COP değerine ulaşmaktadır.

Soğutma makineleri ve ısı pompaları aynı çevrimi gerçekleştirirler fakat kullanım amaçları farklıdır. Bir soğutma makinesinin amacı düşük sıcaklıktaki ortamı, ortamdan ısı çekerek çevre sıcaklığının altında tutmaktır. Daha sonra çevreye veya yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişi, çevrimi tamamlaması için yapılması zorunlu bir işlemdir fakat amaç değildir. Isı pompasının amacı ise bir ortamı sıcak tutmaktır. Bu işlevi yerine getirmek için düşük sıcaklıktaki bir ısıl enerji deposundan alınan ısı, ısıtılmak istenen ortama verilir. Düşük sıcaklıktaki ısıl enerji deposu genellikle soğuk çevre havası, kuyu suyu veya toprak, ısıtılmak istenen ortam ise bir evin içidir.

Isı pompası sistemlerinde, buharlaştırıcıların ısı çektiği ortamlara “ısı kaynakları” denir. Isı pompası için çok önemli olan bu kaynakların ısı pompası ile uyum sağlayabilmesi, aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır:

  • Kaynak sıcaklığının fazla değişmemesi,
  • Kaynak sıcaklığının mümkün olduğu kadar büyük olması,
  • Kaynağın bol bulunabilir olması ve coğrafi koşullardan mümkün olduğu kadar az etkilenmesi,
  • Kaynağın kirli olmaması,
  • Korozyona sebep olmaması

Bir ısı pompasının teknik ve ekonomik performansı, ısı kaynağının karakteristiğine bağlıdır. Binalarda kullanılan ısı pompaları için ideal bir ısı kaynağı, ısıtma dönemi boyunca yüksek ve fazla değişmeyen sıcaklığa, bol bulunabilirliğe, aşındırıcı ve kirletici etkenler taşımamasına, uygun termofiziksel özelliklere, düşük yatırım ve işletim maliyetine sahip olmalıdır. Çoğu durumda ısı kaynağının bulunabilirliği, en önemli etken olmaktadır. Isı pompalarında kaynak olarak :

  • Çevre havası
  • Toprak
  • Deniz, nehir, göl suyu
  • Yeraltı suları
  • Artık sıvılar
  • Artık gazlar
  • Artık ısılar
  • Güneş
  • Kaya

kullanılabilir. Hepsinin farklı özellikleri vardır.

Çevre havası : Bolca bulunur ve ısı pompaları için en çok kullanılan ısı kaynağıdır. Hava kaynaklı ısı pompalarının mevsimlik performans faktörü (SPF) toprak kaynaklı ısı pompalarından %10 – 30 daha düşüktür. Bunun nedeni olarak, dış hava sıcaklığının düşmesi ile buharlaştırıcıda yüksek sıcaklık farkı oluşması ve bu durumda buharlaştırıcının buzlanması ve fanların çalıştırılması için gerekli enerji, kapasite ve performansta hızlı düşüşe yol açması gösterilebilir. Hava kirliliği de bir dezavantajdır.

Toprak : İyi bir kaynaktır fakat ısı değiştiricisini toprağa gömmek, korozyonu önlemek için de iyi malzeme kullanmak gerekir. Bu da ilk yatırım masrafını artırır.

Deniz, nehir, göl suları : Isı pompaları için iyi bir kaynaktırlar. Nehir ve göl sularının kışın donma sorunu vardır. Bu sorun deniz için çok önemli değildir. Bu sularda kirlilik sorunu vardır. Coğrafi şartlardan da çabuk etkilenirler.

Yeraltı suları : Yıl boyunca sıcaklık değişimi azdır. Taşınması için pompa kullanılıyorsa ek enerji kullanılıyor demektir. İçine pis suların karışması tehlikelidir. Isı değiştiricilerinin yer altına gömülmesi korozyona neden olabilir ve maliyeti artırır.

Artık gazlar : Ev ve ticari binalardaki ısı pompaları için önemli ısı kaynağıdır. Isı pompası, havalandırmadan aldığı ısıyı hacim ve su ısıtmak için kullanır.

Artık ısılar : Prosese bağlı olarak bazı avantajları veya dezavantajları olabilir.

Güneş : İyi bir kaynaktır. İlk yatırım masrafı çok, fakat bakım masrafı az ve temizdir.

Isı pompaları ayrıca, tek başına ya da ek bir sistemle birlikte kullanılabilir. Isıtma ihtiyacını tek başına karşılayanlara “monovalent ısı pompaları”, ek kaynak yardımıyla bu ihtiyacı karşılayanlara ise “bivalent ısı pompaları” denir. Bivalent durumda ısı pompası ısıtma yükünün %50 – 95‘ini karşılar. Bivalent sistemlere örnek olarak güneş toplayıcıları ve kazanlar verilebilir. Bu ikili sistemlerin çalışması da sıralı veya birlikte olmaktadır. Sıralı çalışma, bir sistem devreden çıktığında ötekinin devreye girmesidir. Isı pompası – kazan sistemi bu şekilde çalıştırılabilir. Isı pompasının çalıştırılmasının ekonomik olmadığı durumlarda ısı pompası devreden çıkar ve kazan devreye girer. Birlikte çalışmaya örnek olarak da ısı pompası – güneş toplayıcıları sistemi verilebilir. Binanın ısıtılmasında kullanılan ısı pompasının çalışması için gerekli sıcaklık aralığı güneş enerjisi sayesinde sağlanabilir.

Isı pompası elektrik tüketimi ne kadardır? sorusunun yanıtını da ısı pompası elektrik tüketimi ısı pompası ile tasarruf sağlayın makalemize havale ediyoruz.

3- Isı pompası çeşitleri

Isı pompasını, basitçe ısı makinesinin tersi bir çevrim olarak göz önüne alabiliriz. Isı makinesi, yüksek sıcaklıktaki ortamdan ısı çekerek, düşük sıcaklıktaki ortama aktaran ve bu işlemi yaparken dışarıya iş veren makinedir. Isı pompası ise, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren makinedir.

Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir. Isının, soğuk ısı kaynağından sıcak ısı kaynağına nakledilmesi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Buna göre ısı pompası çeşitleri aşağıdaki gibidir:

Genellikle “Buhar sıkıştırmalı çevrimli” ve “Absorbsiyonlu” ısı pompası çeşitleri kullanılır.

Genel anlamda ısı pompası çalışma prensibi olarak bakıldığında ısı pompalarının büyük çoğunluğu buhar sıkıştırmalı çevrim prensibine göre çalışır. Basit bir ısı pompasının ana elemanları kompresör, genişleme vanası (expansion valve) ile buharlaştırıcı (evaporator) ve yoğuşturucu (condenser) olarak adlandırılan iki adet ısı değiştiricisidir.

Buharlaştırıcıdan çıkan doymuş buhar kompresörde izentropik olarak daha yüksek bir basınç ve sıcaklığa sıkıştırılarak kızgın buhar haline getirilir (1 – 2’ durumu). Daha sonra yoğuşturucuya giren kızgın buhar, kullanılabilir ısısını dışarıya vererek sabit basınçta yoğuşur (2’ – 3 durumu). Doymuş sıvı haldeki yüksek basınçlı akışkanın basıncı ve sıcaklığı genişleme vanasında buharlaştırıcı şartlarına getirilir (3 – 4 durumu). Buharlaştırıcıya giren akışkanın sıcaklığı ısı kaynağının sıcaklığından düşük olduğundan, ısı kaynağından akışkana sabit basınçta ısı geçişi olur ve akışkan buharlaşır (4 – 1 durumu). Buradan sonra çevrim yeniden başlar ve bu şekilde devam eder.

Hibrid ısı pompası: Hibrid bir ısı pompası mekanik ve soğurmalı bir ısı pompasının kombinasyonudur. Çalışma prensibi, Amonyağın suda emilmesinin, sabit basınçta Amonyak yoğunlaştırmasına kıyasla çok daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmesi gerçeğine dayanmaktadır.

Daha fazla detayı ısı pompası çeşitleri makalemizde bulabilirsiniz.

Bu sayfada yer alan ısı pompası çalışma prensibi ile ilgili bilgiler zaman içerisinde güncellenecektir. Yazıda kullanılan bazı yazılar vikipediden alınmıştır.

Isı pompası çalışma prensibi” te bir düşünce

 1. Mehmet Koray. diyor ki:

  Merhaba 170 M2 net dublex alttan ısıtma eviniz var, ısı pompası bakıyorum. sıcak su ihtiyacım yoktur, Monoblok 12-14 kW ısı pompası fiyatlarınız nedir acaba.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.